Budući da svoju proizvodnju baziramo na programu izrade vaza i lampiona koje izrađujemo iz najkvalitetnijih aluminijskih legura, najveću pozornost posvećujemo upravo nabavi osnovne sirovine jer je ona temelj svih faza našeg proizvodnog procesa. Nabava se vrši od dobavljača s kojima imamo dugogodišnju tradiciju poslovanja i koji se već nekoliko desetljeća bave proizvodnjom aluminijskih legura ili slitina.
Naš proizvodni program sastoji se u izradi desetak modela i u osnovnom programu oni se izrađuju u dvije boje: tamno sivoj i zlatnoj, dok ih po narudžbi možemo izraditi i u drugim bojama i nijansama (npr. crnoj, srebrnoj i sl.)
Slijedeća faza proizvodnog procesa predstavlja otvaranje kokile i vađenje odljevka. Kako bi se odljevak uspješno odvojio od kalupa potrebno ga je prvo ohladiti pomoću komprimiranog zraka, a zatim se podvrgava postupku kratkotrajnog zagrijavanja. Ako su svi parametri i uvjeti u pripremi lijevanja zadovoljeni postižu se relativno visoke količine odljevaka po pojedinom ciklusu.
Sve nadgrobne vaze i lampioni zaštićeni su visokokvalitetnim bezbojnim lakovima. Nanošenje završnih slojeva laka odvija se u za to posebno pripremljenoj komori. Sav ostali potrebni materijal koji se koristi pri proizvodnji, kao i naši proizvodi u raznim fazama proizvodnje, podliježu konstantnoj kontroli.
Proizvodnja je organizirana u nekoliko faza uz korištenje različitih tehnologija izrade:
– gravitacijsko lijevanje u kokile
– strojna i ručna obrada odljevaka
– varenje
– površinska obrada i zaštita sa bojama
– lakiranje
– pakiranje i skladištenje
Prva faza proizvodnje obuhvaća lijevanje tekućeg aluminija u kalupe. U stručnoj terminologiji za taj se postupak koristi termin tzv. kokilni ili gravitacijski lijev, što označava postupak lijevanja odljevka u metalne kalupe ili kokile gdje se aluminijska slitina ulijeva djelovanjem sile gravitacije. Tim se postupkom kalupna šupljina ispunjava slitinom koja se postepeno skrućuje i na taj način formira željeni odljevak. Lijevanjem u kokile postiže se relativno visoka točnost odljevka, čime se potreba za njihovom mehaničkom obradom svodi na najmanju moguću mjeru. Na taj način smanjuje se utrošak materijala, energije i vremena. Takva tehnologija smatra se u današnje vrijeme konkurentnom i modernom.
Nakon vađenja odljevka iz kalupa pristupa se njegovoj strojnoj i ručnoj obradi. U toj fazi reznom pločom se odstranjuje višak materijala tzv.”uljevak”. Poslije se odljevak obrađuje tračnim brusilicama kako bi kasnije u slijedećoj, ručnoj fazi obrade ostalo što manje materijala kojeg je potrebno odstraniti. Nakon što je završena kompletna strojna i ručna obrada odljevci su spremni za varenje. Slijedi postupak površinske obrade (pjeskarenje) i zaštite sa bojama, te kao zadnji korak lakiranje vaze ili lampiona.