okvir za slike

 

 

Artikal:  OKVIR ZA SLIKE

Kataloški broj: N.RT

Dimenzije:  6 x 8 cm

                     7 x 9 cm

                     8 x 10 cm

                     9 x 12 cm

                   10 x 15 cm

                   11 x 15 cm

                   13 x 18 cm

                   18 x 24 cm

Materijal:  Bronca

 

 

Artikal:  OKVIR ZA SLIKE

Kataloški broj: N.OV

Dimenzije:  6 x 8 cm

                     7 x 9 cm

                   8 x 10 cm

                   9 x 12 cm

                   11 x 15 cm

                  13 x 18 cm

Materijal:  Bronca