okvir za slike

 

Artikal:  OKVIR ZA SLIKE

Kataloški broj: 196

Dimenzije:  8 x 10 cm

                     9 x 12 cm

                   10 x 15 cm

                   11 x 15 cm

                   13 x 18 cm

Model: Master

Materijal:  Bronca

 

Artikal:  OKVIR ZA SLIKE

Kataloški broj: 195

Dimenzije:  6 x 8 cm

                     7 x 9 cm

                   8 x 10 cm

                   9 x 12 cm

                   11 x 15 cm

                  13 x 18 cm

Model: Master

Materijal:  Bronca